22.05.13 PVD: „E” vielas ir drošas!

Pārtikas piedevas var uzskatīt par drošām, ja tās atbilst likumdošanā noteiktajiem kritērijiem. Lietojot pārtikas piedevas, tām jābūt nekaitīgām, to lietojuma pamatā jābūt tehnoloģiskai vajadzībai, un to lietojums nedrīkst maldināt patērētājus, kā arī patērētājiem jāgūst labums no pārtikas piedevu izmantošanas.

Pārtikas piedevas nevar vērtēt tikai pozitīvi vai negatīvi. Vienmēr pastāv zināmas riska iespējas, taču tās, salīdzinot ar pārtikas produktu lietošanas priekšrocībām, uzskatāmas par salīdzinoši nelielām. Protams, patērētāji ir dažādi, tādēļ, nenoliedzami, īpaši jutīgiem cilvēkiem varētu rasties zināmas veselības problēmas.

Svarīgi atzīmēt, ka pirms pārtikas piedevu nonākšanas Eiropas Savienības dalībvalstu iekšējā tirgū, katra pārtikas piedeva tiek rūpīgi un vispusīgi izvērtēta, lai izslēgtu draudus patērētāju veselībai.

Pārtikas piedevai piešķirtais burts “E” un numurs norāda, ka tā ir apstiprināta kā droša un to lieto pārtikas produktu ražošanā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Pārtikas piedevas ir drošas, ja tās atbilst likumdošanas prasībām un sekojošiem drošuma faktoriem:

a) pamatojoties uz pieejamo zinātnisko informāciju, ieteiktajās devās tās nerada bažas par kaitīgumu patērētāju veselībai;

b) pastāv tehnoloģiski pamatoti mērķi, ko nevar sasniegt ar citiem ekonomiski un tehnoloģiski realizējamiem līdzekļiem;

c) to lietošana nemaldina patērētāju.