22.06.13 Lasi informatīvu bukletu par „E”

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir izdevis informatīvu materiālu, kas ir labs ceļvedis “E” vielu
pasaulē. Tā mērķis nav nedz slavēt, nedz pelt, bet gan sniegt informāciju, kas
ļautu saprast “E” nozīmi produkta etiķetē un pircējam pieņemt uz zināšanām
balstītu lēmumu: izvēlēties produktus, kuru sastāvā ir pārtikas piedevas, vai nē.

http://www.partikasdb.lv/files/201105110905131547905517.pdf