Uzsāk publisko apspriešanu noteikumu projektam par trans-taukskābju ierobežošanu pārtikā

Veselības ministrija uzsākusi publisko apspriešanu Ministru kabineta noteikumu projektam, kas paredz trans-taukskābju ierobežošanu pārtikas produktos*, nosakot to maksimālās pieļaujamās normas**.

Noteikumu projekts izstrādāts atbilstoši valdībā apstiprinātajam Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plānam 2013.-2015.gadam, kas paredz arī ierobežot neveselīgu pārtikas produktu patēriņu un pieejamību sabiedrībā, tādējādi uzlabojot Latvijas iedzīvotāju uztura paradumus un sabiedrības veselības rādītājus.

Noteikumu projektā paredzēts, ka maksimāli pieļaujamais trans-taukskābju daudzums pārtikas produktos nedrīkstēs pārsniegt 2g uz 100g no kopējā tauku daudzuma. Savukārt produktos, kuros kopējais tauku daudzums ir mazāks par 20%, trans-taukskābes nedrīkstēs pārsniegt 4g uz 100g no kopējā tauku daudzuma. Tāpat noteikts, ka produktos, kuros kopējais tauku daudzums ir mazāks par 3%, trans-taukskābes nedrīkstēs pārsniegt 10g uz 100g no kopējā tauku daudzuma.

Noteikumi attieksies uz visiem pārtikas produktiem - gan Latvijā ražotajiem, gan ievestajiem no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm -, kurus paredzēts izplatīt Latvijā.

Plānots, ka noteikumu projektā minētās normas stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī, vienlaikus pārtikas produktus, kuros ir pārsniegts noteiktais trans-taukskābju daudzums drīkstēs izplatīt ne ilgāk kā līdz 2018.gada 1.janvārim.

Noteikumu projekta publiskā apspriešana ilgs līdz šā gada 22.aprīlim. Sabiedrības pārstāvji aicināti iesūtīt savus priekšlikumus vai iebildumus uz epastu sanita.kuklica@vm.gov.lv.

* Noteikumi par maksimāli pieļaujamo trans-taukskābju daudzumu pārtikas produktos.

** Izstrādātais noteikumu projekts balstīts uz Austrijas normatīvo regulējumu, kur trans-taukskābju ierobežojumi attiecas ne tikai uz pārtikas ražošanā izmantojamām izejvielām – eļļām un taukiem, bet arī uz pašiem pārtikas produktiem, nosakot maksimāli pieļaujamo trans-taukskābju daudzumu.