Zane Timpare

žurnāli IEVA, IEVAS VESELĪBA, IEVAS VIRTUVE

Par kustības Lasi pirms ēd vēstnesi piekritu būt tāpēc, ka saredzu – šī ir vēl viena iespēja
palīdzēt pircējiem orientēties, līdz ar to ēst veselīgāk un dzīvot veselīgāk.